top of page

Medzinárodný deň Rómov - apríl 2018

Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov na svojom I. kongrese účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu - Internacional Rromani Union (IRU). V poradí už ôsmy ročník MDR sa konal 8.4.2018 v našom zariadení CSS Dúhový sen Kalinov. Pri tejto príležitosti sa stretli prijímatelia, ktorí sa výborne zabávali pri programe pripravenom prijímateľkami pod vedením nášho muzikoterapeuta Ľ. Onačilu.


9 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page