top of page

Profil verejného obstarávateľa

Kopie psk-logo.png

V zmysle § Verejné obstarávanie vykonané v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

 Kalinov č.64

068 01 Medzilaborce

IČO: 00685459

DIČ: 2021213733

Kontakt:

Tel.: 057 7321533

E-mail: dsskalinov@centrum.sk

E-mail pre VO: csskalinov@centrum.sk

URL: www.csskalinov.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

bottom of page