top of page

Základné identifikačné údaje

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov

  • Právna forma: Rozpočtová organizácia

  • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

  • IČO:  00695459

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Kalinov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v obci Kalinov a v meste Medzilaborce. Sídlo centra je v obci Kalinov č. 64 kde poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách v nasledovných zariadeniach:

  • Domov sociálnych služieb, Kalinov 64,

  • Zariadenie podporovaného bývania, Kalinov 58,

  • Špecializované zariadenie pre autistov, Medzilaborce,  ul.Dobrianského 52

  • Domov na pol ceste,  ul.Dobrianského 53,

Kapacita domova sociálnych služieb je 50 miest, kapacita zariadenia podporovaného bývania je10 miest, Špecializované zariadenie má kapacitu 6 miest . Všetky tri  zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou.

bottom of page