top of page

Dokumenty a tlačivá CSS Dúhový sen Kalinov

Kopie psk-logo.png
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Dotazník prehodnotenia
VZN č. 72/2019
Zákon č. 448/2008 Z.z.
bottom of page